Ontdek hoe zij geholpen werden

Bruno Vanderschoot (BBIE) ondersteunt Iris Bosman (SQUARE play)

Iris Bosman wou haar innovatief gordijnconcept voor raamdecoratie en scheidingswanden beschermen. . Intussen staan SQUARE play en Square Interior op de rails.

Bruno Vanderschoot (BBIE) ondersteunt Iris Bosman (SQUARE play)

Uitdaging

‘Toen Iris op de Zitdag bij mij langskwam, maakte ze zich zorgen. Ze had een concept voor raamdecoratie en scheidingswanden bedacht en wou dat beschermen, maar een particulier merken- en modellenbureau had haar verteld dat dat 4.000 EUR zou kosten. Ik stelde Iris gerust: de officiële basistaks voor een modelregistratie bedraagt 108 EUR. Dit betekende wel dat zij zelf actie moest ondernemen. Omdat we nog niet uitgepraat waren, is Iris op een tweede Zitdag teruggekomen.’

Aanpak

‘Tijdens onze gesprekken heb ik alle mogelijke opties met Iris overlopen (i-DEPOT, merken, modellen, octrooien, …) en uitgelegd wat zo’n bescherming juist inhoudt. Een merknaam mag bijvoorbeeld niet beschrijvend zijn, want dan wordt hij geweigerd. Iris koos ervoor om SQUARE play als model en als merk te deponeren. Omdat zij met afbeeldingen werkt voor haar scheidingswanden, was modelbescherming niet zo vanzelfsprekend. Ik heb de aanvraag samen met de dossierbeheerder nauw opgevolgd. Voor het merk SQUARE play bekeken Iris en ik binnen welke product- en dienstenklassen haar ‘ontwerpdiensten’ moesten vallen.’ Als je niet thuis bent in die materie, zijn dat echt geen makkelijke keuzes.‘De samenwerking verliep zo goed dat we uiteindelijk samen een masterclass gegeven hebben, waarin ik de theorie over intellectuele eigendom uit de doeken deed, en Iris haar ervaring als zelfstandige in bijberoep deelde met andere starters.’

Resultaat

‘Iris werd derde in de wedstrijd Ondernemersplan van Bizidee. Ze is nu zelfstandige in bijberoep onder de naam Square Interior – een ruimer concept waarbij ook totaalinrichtingen en meubelontwerp horen. Zo is Iris bezig met een groot renovatieproject, maar ze heeft bijvoorbeeld ook al een pop-up shop gehad in Antwerpen. Ik heb intussen een goede band met haar opgebouwd; ze legt haar vragen over intellectuele eigendom nog altijd aan mij voor. Zo was ze onlangs op zoek naar goede templates voor contracten. Ik vertel dan waar ze voorbeeldcontracten kan vinden met duidelijke afspraken over auteursrechten. Als Iris haar renovatieproject heeft afgerond, wil ze SQUARE Interior echt volop in de picture zetten.’

Tips & Tricks

‘Veel starters bedenken een toffe merknaam en hangen daar een heel concept aan op, totdat die naam al blijkt te bestaan. Of ze tonen hun werk onbeschermd op een beurs en het wordt nagemaakt. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat je kunt bewijzen dat jij het concept op een vastgesteld moment creëerde. Daarna is het zaak om uit te zoeken of het de moeite loont om je merk of model te registeren. Vaak staan ondernemers daar te laat bij stil, met alle problemen van dien.’

Heb jij ook een vraag of wil je al doende meer leren?

Vind een begeleider