Groei en schaling bij digitale bedrijven (scale up)

Schrijf je in

Samen werken we aan jouw plannen

Wat kan je verwachten? Ben jij gebeten door software-ontwikkeling en -innovatie? Is er een markt voor jouw product en wil je snel groeien? Wij helpen jou gedurende zes maanden een persoonlijk schalingsplan uitvoeren. Samen bedenken we strategieën en experimenten om je KPI’s te realiseren.
Nog wat meer info In samenwerking met Agoria, de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie, helpt Sirris ondernemers die digitale producten bouwen, die met deze producten tegemoetkomen aan de wensen van de markt én die snel (globaal) willen groeien.

We helpen je graag opschalen via twee grote assen:
• Externe groei realiseren
• Voldoende maturiteit verwerven om die groei ook organisatorisch en technologisch te ondersteunen

Het begeleidingstraject verloopt in drie fasen.
1. Tijdens een intakegesprek bepalen we in welke fase je bedrijf zich bevindt en screenen je product, technologie, marktkanalen, prijszetting en financieel plan.
2. Daarna stellen we samen een schalingsplan op en definiëren we concrete KPI’s. Hierna kan je toetreden tot ons lerend netwerk van maximaal tien scaleups.
3. In het lerend netwerk helpen we je gedurende zes maanden je schalingsplan uitvoeren. In individuele sessies werken we strategieën en experimenten uit om je KPI’s te realiseren. Daarnaast geven onze experten maandelijkse groepsworkshops rond topics die je zelf mee mag bepalen. Denk hierbij aan lean marketing, pricing, het opzetten van een adviesraad, internationalisatie, funding, HR & organisatie, productontwikkeling & roadmap, en tal van legale aspecten.
Voor wie? Met dit traject richten we ons op een heel specifieke doelgroep, namelijk ondernemingen die innovatieve software ontwikkelen met een potentieel om zeer snel te schalen. Het gaat bovendien om bedrijven die al een duurzaam businessmodel gevonden hebben. Wat kost het?

Het eerste intakegesprek is gratis, net als het vaststellen van de voornaamste groeidoelstellingen. Daarna kan je toetreden tot ons lerend netwerk, in ruil voor een vergoeding van 500 euro.

Rond deze expertise

  • Groei en professionalisering

In deze fase

  • Project loopt

In deze sector

  • Allround kennis culturele en creatieve sectoren
  • Web, apps en online media

Contacteer ons

Groei en schaling bij digitale bedrijven (scale up)

Wim Codenie, wim.codenie@sirris.be

http://scaleup.vlaanderen/nl/