Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van www.kopiloot.be is door het Agentschap Innoveren en Ondernemen samengesteld met het doel om ondernemerschap te ondersteunen door ondernemers in contact te brengen met organisaties en begeleiders die vragen beantwoorden of trajectbegeleiding aanbieden.

De gebruiksvoorwaarden van het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn ook geldig op www.kopiloot.be

Algemene informatie

We hebben het recht om deze verklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.vlaio.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de portaalsite

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vlaio.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Agentschap Innoveren & Ondernemen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Agentschap Innoveren & Ondernemen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.vlaio.be word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Aanvullende gebruiksvoorwaarden, Privacy- en cookieverklaring voor www.kopiloot.be

Door uw bezoek aan of gebruik van Kopiloot, met inbegrip van alle internationale en mobiele versies daarvan (gezamenlijk "Kopiloot"), gaat u akkoord met deze gedragscode, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Het niet naleven van deze gedragscode en de gebruiksvoorwaarden kunnen leiden tot de beƫindiging van uw account en het verwijderen van de inhoud die u op Kopiloot heeft gezet, met of zonder kennisgeving, zoals bepaald door Kopiloot naar eigen goeddunken.

Conversaties op kopiloot

Door het sturen van berichten aan andere gebruikers (begeleiders, organisaties en vraagstellers) stemt u ermee in dat Agentschap Innoveren en Ondernemen deze conversaties bewaart op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Agentschap Innoveren en Ondernemen of zijn onderaannemers. U begrijpt dat als u een conversatie met een andere gebruiker verwijdert, de gebruiker dit misschien al ergens anders bewaard had. U gaat er verder mee akkoord dat we kopieƫn van uw conversaties kunnen bewaren, gebruiken en scannen voor een beperkte tijd: voor technisch onderhoud, voor het testen en verbeteren van Kopiloot.

Aansprakelijkheid www.kopiloot.be

Op Kopiloot vindt u profielen die door derden worden beheerd: elke begeleider beheert op Kopiloot zijn portfolio met zijn expertise en ervaringen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen wijst elke vorm van aansprakelijkheid af over de inhoud van deze begeleidersprofielen. De vermelding op Kopiloot biedt geen kwaliteitsgarantie.

Agentschap Innoveren en Ondernemen en de organisaties, begeleiders en gebruikers op Kopiloot gaan een inspanningsverbintenis aan. Wat u doet met het advies blijft uw verantwoordelijkheid. Agentschap Innoveren en Ondernemen is niet verantwoordelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van interacties met andere gebruikers en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien.

Kopiloot verwijdert begeleiders in geval van fraude, maar Agentschap Innoveren en Ondernemen komt niet tussen in geval van discussie over kwaliteit.

Laatst aangepast op 25/03/2020