Karen Bluekens

Stel een vraag

Ik wil begeleiding geven

Wie ik ben en wat ik doe Ik ben kredietconsulent bij Impulskrediet en begeleid kandidaat-ondernemers bij hun kredietaanvraag. Impulskrediet verstrekt microkredieten aan (startende) ondernemers in Vlaanderen en Brussel die omwille van bepaalde redenen moeilijk terecht kunnen bij een reguliere bank
Nog wat meer info over mij Impulskrediet helpt om de plannen van (kandidaat-)ondernemers financieringsrijp te maken, en bekijkt samen met hen de (financiƫle) haalbaarheid van de zaak wanneer er een Impulskrediet wordt aangevraagd.
We stellen ook templates van een ondernemings- en financieel plan ter beschikking zodat de ondernemer hiermee zelf aan de slag kan. Impulskrediet tracht antwoorden te geven op vragen van kandidaat-ondernemers en indien nodig door te verwijzen naar andere partners.
Indien het plan niet haalbaar wordt geacht zal dit steeds gestaafd worden en krijgt de kredietaanvrager nuttige tips.
Indien een lening goedgekeurd wordt, kan de ondernemer beroep doen op gratis begeleiding
Wat ik niet doe Wij stellen niet zelf het ondernemingsplan op. We verwachten van de ondernemer dat hij dit doet. Hij kan hiervoor wel beroep doen op onze templates en we verwijzen wanneer nodig door naar partners. Wat kan dat kosten? Gratis

Beschikbaarheid

contacteer mij via kopiloot

Soort begeleiding

advies

Bij deze expertise

  • Starten met je eigen zaak

In deze fase

  • Een idee

In deze sector

  • Allround kennis culturele en creatieve sectoren